TR | DE
atiadkadinlarkonseyi

KADINLAR KONSEYİ

ATİAD Kadınlar Konseyi, öncelikli olarak Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmen kadınların iş, eğitim, mesleki gelişim, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunlara çözüm alternatifleri sunabilecek faaliyetler geliştirmek amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. Konsey bünyesinde oluşturulacak “Alt Çalışma Grupları” geliştirecekleri proje ve faaliyetlerle yukarıda sayılan ana başlıklar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları hayata geçireceklerdir. Toplumun farklı kesimlerinden gelen kadınlar tarafından oluşturulan gönüllü bir yapılanma olan Kadınlar Konseyi, ATİAD çatısı altında faaliyetlerini yürütecektir.

ATİAD’ın kurulduğu 1992 yılından bu yana aynı kararlılıkla sürdürdüğü ilkeleri çerçevesinde, Kadınlar Konseyi de; partilerüstü, hukukun üstünlüğüne inanan, insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, azınlık haklarını gözeten, çağdaş, demokratik, inanç ve düşünce özgürlüğüyle farklı kültürlere saygılı bir anlayışta hareket edecektir.