TR | DE
corporate

PROJELERİMİZ

ATİAD’ın yürüttüğü projeler, ağırlıklı olarak eğitimsel ve sosyal bir misyona sahiptir. Bu durumu, üstlendiğimiz toplumsal sorumluluğun doğal bir uzantısı olarak görüyoruz. Nitekim, aşağıda sıraladığımız, hali hazırda yürüttüğümüz projelerimize bakıldığında, bahsi geçen toplumsal sorumluluktan ne kastedildiği daha iyi anlaşılacaktır. 

FIBO TRANSFER - Ortaöğretimden meslek hayatına geçiş sürecinin verimli hale getirilmesi

İŞTE BİLGİ - Almanya'daki Küçük ve Orta Ölçekli Türk İşletmelerine Yönelik Bilgilendirme, Danışma ve Destek Merkezi

FİBO - KRV Eyaleti Meslek Seçimi Destek ve Koordinasyon Merkezi

Tamamlanmış projeler:

FİBA - Türk Gençlerine Yönelik Meslek Eğitimine Hazırlık Projesi

Pro Qualifizierung: Netzwerk Migrantenunternehmen – Türk işletmelerini kültürel açılım konusunda duyarlı hale getirmek

Diversity Factory - Farklılıkları yönetebilen bir meslek eğitimi hedefi için hareketli çalışma grupları üzerinden koçluk, danışmanlık ve refakat hizmetleriproje