ATİAD Hakkında

Amaçlar ve İlkeler

ATİAD: AVRUPA’DAKİ TÜRK İŞ İNSANLARIN ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ

ATİAD’ın hedefi Avrupa’daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olmaktır. Kurulduğu günden bu yana partiler üstü, mezhep üstü ve bağımsız çizgisiyle Avrupa’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynamıştır ve kapsadığı topluluğu etkin biçimde temsil etmiştir. Ortak amaçlarda güçbirliği, girişimcilik ruhu, yetkin temsil, eğitimi teşvik ve sosyal angajman ATİAD’ın ana bileşenleridir.

ATİAD’ın öncelikli faaliyet alanları şu şekildedir:

  • Almanya ve AB üyesi diğer ülkelerde yaşayan Türkleri girişimciliğe özendirmek ve nitelikli iş adamları yetiştirmek.
  • Avrupa’daki Türk girişimcilerinin sektörel sorunlarına çözüm üretmek.
  • Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine giden süreçte desteklemek.
  • Almanya’daki Türk toplumunun eğitim sorunlarının giderilmesine katkıda bulunarak, genel ve gençler arasındaki işsizliği önlemek.


Bu çalışmalarımıza etkinlik kazandırmak için ATİAD çatısı altında İŞTE BİLGİ adını taşıyan Almanya’daki küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerini bilgilendirme, destek ve teşvik merkezi kurulmuştur.

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Ortak Değerlerimiz:

  • ATİAD hukukun üstünlüğüne inanan, insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, azınlık haklarını gözeten, çağdaş ve demokratik bir dernektir.
  • ATİAD belirli bir siyasal görüşe bağlı değildir. Dinin siyasallaştırılmasına karşı olup, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır.
  • ATİAD serbest pazar ekonomisine inanan, evrensel iş ahlakına saygılı liberal bir kuruluştur.
  • ATİAD global pazarlarda uluslararası entegrasyona inanıp, bu alanda çalışarak girişimcileri özendirir ve destekler.
  • ATİAD farklı kültürlere saygılı çizgisi ile toplumlar arası uyumun sağlanmasına katkıda bulunur.
Days
Hours
Minutes
Seconds