KORONA – VERGİSEL DESTEKLER

Hepimizin bildiği gibi gerek Federal Hükümet gerekse eyalet hükümetleri Korona salgınından dolayı oluşan zararlarda işletmelere ve çalışanlara destek olmak amacı ile çeşitli uygulamalar başlattılar. İşletmeler icin Federal Hükümet tarafından verilen destekler aşağıda belirtilmiştir.

2020 yılında oluşacak zararlardan dolayı likidite desteği

Korona krizinden dolayı 2020 yılında zarar edeceğini öngören işletmeler bu zararlarını 2019 yılındaki karları ile mahsuplayarak 2019 yılı için ödemiş oldukları vergileri geri talep edebilecekler. 2020 yılında oluşabilecek zararı önceden tam olarak belirlemek mümkün olmadığı için götürü olarak 2019 yılının karının % 15’ini 2020 zararı olarak değerlendirip bu zararın 2019 yılı vergi matrağından düşürülerek 2019 yılı için yeni vergi matrağı belirlemek ve böylece % 15 vergi matrağı icin ödenen vergilerin geri tahsil edilmesini sağlamak yolu ile işletmelere likidite sağlanmış olacaktır. Mahsuplaşacak zararın üst sınırı bekarlarda 1.000.000,00 € evlilerde 2.000.000,00 € olarak belirlenmiştir. İşletmeler 2020 yılında aldıkları bu destekten sonra zarar değil de kar etmeleri durumunda aldıkları desteği maliyeye geri ödemek zorundadırlar.

Ödemelerin Ertelenmesi

Eğer işletmeler Korona krizinden dolayı maliyeye olan ödemelerini yapamayacak durumda kalırlarsa, ödemelerini faizsiz bir şekilde erteleme imkanına sahip olacaklar. Bununla ilgili başvurular 31.12.2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine yapılabilecek. Başvurularda çok detaylı bir şekilde ödemelerin neden yapılamadığını açıklamak durumunda değilsiniz. Bu destek, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve araç vergileri için geçerlidir.

Peşin vergiler

İşletmeler eğer 2020 yılında gerçekleştirecekleri karlarının peşin vergilerin tespitinde dikkate alınan vergi matrahlarından az olacağını öngörüyorlarsa, vergi dairelerine başvurup peşin ödemelerin azaltılmasını sağlayabilirler. Bu gelir vergisi, kurumlar vergisi ve ticaret vergisi için geçerlidir. Böylece yapılacak az ödemeler ile işletmelerin likidite durumu biraz daha iyileştirilmiş olacaktır.

İcra dosyalarının bekletilmesi

İşletmelerin daha çok sıkıntıya girmemesi için 2020 yılının sonuna kadar bütün icra dosyaları durdurularak işletmelere kolaylık sağlanmıştır. Bu süreçte hiç bir gecikme faizi oluşturulmayacaktır.

Gastronomi işletmeleri için özel uygulama

Bu süreçten en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gastronomi sektörü geldiği için bu sektöre mahsus olmak koşulu ile KDV oranlarında bir indirim söz konusudur. Restoranlarda yenilen yemekler için % 19’luk KDV oranı 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 7’ye indirilmiştir. Bu uygulama 30.06.2021 tarihine kadar geçerlidir.

Çalışanlara ikramiye ödemeleri

Almanya`da bir çok sektörde çalışan insanlar hayatlarını tehlikeye atarak çalışmaya devam etmektedirler. Sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalışanlar büyük bir özveride bulunarak topluma çok fayda sağladılar. Bundan ötürü işverenlerinden çalışanlarına yapılan ek ödemeler vergisel anlamda da destek buldu. İşverenler tarafından çalışanlarına verilen 1.500,00 euroya kadar olan ek ödemeler kismi vergiden ve SGK primlerinden muaf tutulacak. Dolayısı ile tamamı çalışanın cebinde kalmış olacaktır.

En Güncel Yazılar

Gün
Saat
Dakika
Saniye